UDALAREN ORDENANTZAK IRUÑA OKAKO

Herritarrentzat interesgarria den informazioa

Ordenantza araubide juridiko mota bat da, araudiaren barruan sartzen dena eta legearen menpe egotearen ezaugarria.

Udal Ordenantzak udal, udal edo bere agintari gorenek (alkatea edo udal lehendakaria) ematen dituzte eta osoko bilkuran onartzen dira.

Ordenantza Fiskalak udal zergak arautzen dituzten arauak dira. Zerga bakoitzak ordenantza bat behar du, zeinak ordaindu behar duen, zein kontzeptugatik ordaindu behar duen, zergaren zenbatekoa kalkulatzeko erabilitako oinarriak eta aplikatu beharreko tasa edo ehunekoa zehazten dituena.

ORDENANZA FISKALAK

Landa-eguneko arreta-zerbitzuaren prezio publikoaren ordenantza fiskala

Deskargatu pdf


Mahai eta aulkien eta irabazi-asmoko elementu laguntzaileen lurzoru publikoa okupatzearen tasa arautzen duen zerga ordenantza

Deskargatu pdf


Zerga-zorren eta zuzenbide publikoko gainerako zorren geroratzea eta zatikatzea arautzen duen ordenantza fiskala

Deskargatu pdf


Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen ordenantza fiskala

Deskargatu pdf


Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga arautzen duen ordenantza fiskala

Deskargatu pdf


Hiri-lurzoruaren balio-gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala

Deskargatu pdf


Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duen ordenantza fiskala

Deskargatu pdf


Zerbitzu publikoak emateko eta administrazio jarduerak egiteko tasak arautzen dituen Ordenantza. Hirigintza eta Ingurumena

Deskargatu pdf


Zerbitzu publikoak emateko eta administrazio jarduerak egiteko tasak arautzen dituen Ordenantza

Deskargatu pdf


Zerbitzu publikoak emateko eta jarduerak egiteko prezio publikoa arautzen duen Ordenantza

Deskargatu pdf


ORDENANTZA EZ FISKALAK

Lizentziadun lanetarako fidantzak ezartzeko ordenantza arautzailea

Deskargatu pdf