IRUÑA OKAKO UDAL-ORDENANTZAK

Herritarrentzat interesgarria den informazioa

Ordenantza araudiaren barruan sartzen den eta legearen menpe egotearen ezaugarri den arau juridiko mota bat da.

Udal Ordenantzak udal batek edo bere agintari gorenak (alkate edo presidente batek) ematen ditu, eta udalbatzan onartzen dira.

Ordenantza Fiskalak udal-zergak arautzen dituzten arauak dira. Zerga bakoitzak ordenantza bat behar du, honako hauek zehazten dituena: nork ordaindu behar duen, zer kontzepturengatik ordaindu behar duen, zergaren zenbatekoa kalkulatzeko balio duten oinarriak eta aplikatu beharreko tarifa edo ehunekoa.

ORDENANTZA FISKALAK

Hiri-lurzoruaren balio-gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala 2022 

Deskargatu pdf


Zerga Handitzearen gaineko Zergaren ordenantza arautzailearen aldaketaren hasierako onarpena
Hiri Naturako Lurzoruaren balioa 

Deskargatu pdf


Hornitzeko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala
zerbitzu publikoak eta administrazio jarduerak

 Deskargatu pdf


Zerbitzuak emateko tarifak arautzen dituen Ordenantza
jarduera publikoak eta administratiboak 

Deskargatu pdf


Zerbitzu publikoak emateko Tasak Arautzen dituen Ordenantza eta
administrazio-jarduerak egitea. V. atala. Udako tarifak 

Deskargatu pdf


Landako eguneko zentroko zerbitzuaren prezio publikoaren zerga ordenantza 

Deskargatu pdf


Zerbitzu publikoak emateko eta administrazio jarduerak egiteko tarifak arautzen dituen Ordenantza. V. atala- (Arrate Kiroldegiko Tarifak) 

Deskargatu pdf


Erabilera publikoko lurzoruaren okupazioa arautzen duen zerga ordenantza 

Deskargatu pdf


Zerbitzu publikoen eta administrazio jardueren tasak arautzen dituen ordenantza fiskala

Deskargatu pdf


Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duen ordenantza fiskala

Deskargatu pdf


Hiri-lurren Balio Handitzearen gaineko Zerga arautzen duen ordenantza fiskala 

Deskargatu pdf


Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen ordenantza fiskala

Deskargatu pdf


2020ko Zerga Ordenantzak aldatzea

Deskargatu pdf


 


ORDENANTZA EZ FISKALAK

Udal frontoiaren erabilera-arauak edo arauak

Deskargatu pdf


Lokalen lagapena eta erabilera arautzen duen udal araudia 

Deskargatu pdf


Arrateko udal futbol zelaiaren erabilera arauen araudia 

Deskargatu pdf


Larrialdiko egoera ekonomikoetarako laguntza ekonomikoen Ordenantza Arautzailea

Deskargatu pdf


Udalaren Diru-laguntzen Ordenantza Arautzailea Iruña Okako

Deskargatu pdf


Udal Ordenantza Langileak kontratatzeko pizgarriak eskuratzeko baldintzak arautzen dituena

Deskargatu pdf


Ibilgailu arinak dituzten hiri eta hiri arteko garraio zerbitzuen Udal Ordenantza

Deskargatu pdf


Kalitatearen eta Diseinuaren Udal Ordenantza urbanizazio obra proiektuetan

Deskargatu pdf


Txakurrak edukitzeari eta babesteari buruzko Ordenantza arautzailea

Deskargatu pdf


Saneamendu-sare publikora industria-isuriei buruzko Udal Ordenantza

Deskargatu pdf