BOTHA/BOE IRAGARKIAK

Herritarrentzat interesgarria den informazioa

BOTHAn (Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofiziala) Iruña Okako Udalari dagozkion argitalpenak .

2023/09/25

Udaleko Tokiko Gobernu Batzarraren 2023ko irailaren 7ko akordioaren laburpena Iruña Okako horren bidez, 2022/2023 ikasturtean euskara ikasteko laguntzen deialdi publikoa egiten da.

Argitaratua: BOTHA 113. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2023_113_02668

Xedapenaren PDF PDF Euskara


2023/09/25

Udaletxeko toki korporazioaren Osoko Bilkuraren 2023ko irailaren 7ko Akordioaren laburpena. Iruña Okako horren bidez, ikastetxe publikoetako ikasleen gurasoen elkarteek sustatutako eskolaz kanpoko jarduerak finantzatzeko diru-laguntzen deialdi publikoa egiten da. Iruña Okako 2022/2023 ikasturtean egin beharrekoa

Argitaratua: BOTHA 113. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2023_113_02667

Xedapenaren PDF PDF Euskara


 

2023/11/09

Arrateko Kiroldegiko gela bat fisioterapia eta estetika zerbitzu gisa erabiltzeko administrazio-baimena ematea.

Argitaratua: BOTHA 107. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2023_107_02579

Xedapenaren PDF PDF Euskara


2023/08/28

Funtzioen eskuordetzea

Argitaratua: BOTHA 101. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2023_101_02529

Xedapenaren PDF PDF Euskara


2023/08/28

Dedikazio, laguntza eta konpentsazio esklusibo edo partziala duten lanpostuak

Argitaratua: BOTHA 101. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2023_101_02521

Xedapenaren PDF PDF Euskara


2023/08/28

Behin betiko onarpena kreditu gehigarria 3/23

Argitaratua: BOTHA 101. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2023_101_02520

Xedapenaren PDF PDF Euskara


2023/07/26

Erakusketa publikoaren erregistroa Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga 2023 eta Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga 2023 eta Ondasun Higiezinen gaineko Zerga 2023 ordaintzeko borondatezko baldintzak

Argitaratua: BOTHA 087. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2023_087_02258

Xedapenaren PDF PDF Euskara


2023/07/19

Hasierako onarpena kreditu gehigarria 3/23

Argitaratua: BOTHA 084. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2023_084_02191

Xedapenaren PDF PDF Euskara


2023/07/19

Hiri-Lurzoruaren Balioaren gaineko Zerga (IIVTNU) arautzen duen ordenantza fiskalaren egokitzapena behin betiko onartzea, Foru Gobernu Kontseiluaren abenduaren 27ko 12/2022 Foru Dekretu Arautzaileko 12/2022ra egokitzeko.

Argitaratua: BOTHA 084. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2023_084_02174

Xedapenaren PDF PDF Euskara


2023/07/10

Ezkontza zibilaren ospakizunetarako ordezkaritza

Argitaratua: BOTHA 080. zk

Erreferentzia: BOTHA -2023_080_02066

Xedapenaren PDF PDF Euskara


2023/06/30

Alkate-tenienteen izendapena

Argitaratua: BOTHA 076. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2023_076_01932

Xedapenaren PDF PDF Euskara


2023/06/28

Behin betiko onarpena kreditu gehigarria 2/23

Argitaratua: BOTHA 075. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2023_075_01892

Xedapenaren PDF PDF Euskara


2023/06/21

Arrate Kiroldegiko aretoa edertasun zerbitzu gisa erabiltzeko baimen publikoa ematea

Argitaratua: BOTHA 072. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2023_072_01809

Xedapenaren PDF PDF Euskara


2023/06/21

Arrateko kiroldegiko aretoa fisioterapia zerbitzu gisa erabiltzeko baimen publikoa ematea.

Argitaratua: BOTHA 072. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2023_072_01808

Xedapenaren PDF PDF Euskara


2023/06/12

Komisiozko esposizio estandarra 2023ko Higiezinen gaineko Zergaren ekitaldia

Argitaratua: BOTHA 068. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2023_068_01732

Xedapenaren PDF PDF Euskara


2023/05/29

Hasierako onarpena kreditu gehigarria 2/23

Argitaratua: BOTHA 062. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2023_062_01547

Xedapenaren PDF PDF Euskara


2023/05/22

Hiri-lurzoruaren balio-gehikuntzari buruzko zerga ordenantza aldatzearen hasierako onarpena

Argitaratua: BOTHA 059. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2023_059_01489

Xedapenaren PDF PDF Euskara


2023/05/12

Erreklamazio epea korporazio honen kontu-batzorde bereziari, 2023ko maiatzaren 3an balioz egindako saioan.

Argitaratua: BOTHA 055. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2023_055_01351

Xedapenaren PDF PDF Euskara


2023/05/12

Erakusketa publikoko lizentzia jarduera sailkatua

Argitaratua: BOTHA 055. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2023_055_01343

Xedapenaren PDF PDF Euskara


2023/04/21

Behin betiko onarpen ordenantza

Argitaratua: BOTHA 047. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2023_047_01127

Xedapenaren PDF PDF Euskara


2023/04/21

Behin betiko onespena kreditu gehigarria 1/23

Argitaratua: BOTHA 047. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2023_047_01118

Xedapenaren PDF PDF Euskara


2023/04/19

Erakusketa publikoko lizentzia jarduera sailkatua

Argitaratua: BOTHA 046. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2023_046_01082

Xedapenaren PDF PDF Euskara


2023/03/29

Behin-behineko erabileren lizentziaren erakusketa publikoa

Argitaratua: BOTHA 037. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2023_037_00871

Xedapenaren PDF PDF Euskara


2023/03/27

Udaleko Osoko Bilkuraren 2023ko martxoaren 8ko Akordioaren laburpena Iruña Okako horren bidez, amiantoa kentzearen kostu ekonomikoei aurre egiteko diru-laguntzen deialdi publikoa egiten da

Argitaratua: BOTHA 036. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2023_036_00857

Xedapenaren PDF PDF Euskara


2023/03/27

2023ko martxoaren 8ko udal-korporazioko Osoko Bilkuraren Akordioaren laburpena Iruña Okako horren bidez, obra txikiak egiteko administrazio kontseiluei diru-laguntzen deialdi publikoa egiten zaie, 2023ko ekitaldian.

Argitaratua: BOTHA 036. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2023_036_00856

Xedapenaren PDF PDF Euskara


2023/03/22


Udaleko Osoko Bilkuraren 2023ko martxoaren 8ko Akordioaren laburpena Iruña Okako horren bidez, diru-laguntzen deialdi publikoa egiten da elkarte, talde eta kirol klubentzat 2023. urtean zehar jarduerak egiteko.

Argitaratua: BOTHA 034. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2023_034_00828

Xedapenaren PDF PDF Euskara


2023/03/22


Udaleko Osoko Bilkuraren 2023ko martxoaren 8ko Akordioaren laburpena Iruña Okako horren bidez, 2022. urtean zehar kultur jarduerak egiteko elkarte edo entitateentzako diru-laguntzen deialdi publikoa egiten da33

Argitaratua: BOTHA 034. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2023_034_00831

Xedapenaren PDF PDF Euskara


2023/03/17

Hasierako onarpena kreditu gehigarria 1/23

Argitaratua: BOTHA 032. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2023_032_00771

Xedapenaren PDF PDF Euskara


2023/03/15

Erakusketa publikoko lizentzia jarduera sailkatua

Argitaratua: BOTHA 031. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2023_031_00722

Xedapenaren PDF PDF Euskara


2023/03/10

2023ko aurrekontu orokorren behin betiko onarpena

Argitaratua: BOTHA 029. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2023_029_00667

Xedapenaren PDF PDF Euskara


2023/02/27

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergaren arau fiskalaren erakusketa

Argitaratua: BOTHA 024. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2023_024_00514

Xedapenaren PDF PDF Euskara


2023/02/24

Behin betiko onarpen ordenantza

Argitaratua: BOTHA 023. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2023_023_00481C

Xedapenaren PDF PDF Euskara


2023/02/22

Zerga-ordenantzaren aldaketa behin betiko onartzea

Argitaratua: BOTHA 022. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2023_022_00463C

Xedapenaren PDF PDF Euskara


2023/02/22

Honako zerga ordenantza hau aldatzea: Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga arautzen duen ordenantza fiskala

Argitaratua: BOTHA 022. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2023_022_00462-C

Xedapenaren PDF PDF Euskara


2023/01/30

Behin betiko onarpena kreditu gehigarria 3/22

Argitaratua: BOTHA 012. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2023-012-00181-C

Diseinua PDFa


2023/01/27

Hasierako onarpena 2023ko aurrekontu orokorra

Argitaratua: BOTHA 011. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2023-011-00160-C

Diseinua PDFa


2023/01/25

Ordezko bake epailea aukeratzeko deia

Argitaratua: BOTHA 010. zk

Erreferentzia: BOTHA -2023-010-00124-C

Diseinua PDFa


2022/12/28

Kreditu gehigarriaren hasierako onarpena 3/22.

Argitaratua: BOTHA 149. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-149-03589-C

Diseinua PDFa


2022/12/28

Lizentziaren menpeko ordenantza arautzailea sortzea.

Argitaratua: BOTHA 149. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-149-03569-C

Diseinua PDFa


2022/12/28

Ordenantza fiskalaren aldaketa.

Argitaratua: BOTHA 149. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-149-03568-C

Diseinua PDFa


2022/12/28

Dokumentazio espedientea onartzea Hiri Antolamendurako Plan Orokorra

Argitaratua: BOTHA 149. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-149-03565-C

Diseinua PDFa


2022/12/07

Udalaren iruzurrei eta ustelkeriaren aurkako plana onartzea Iruña Okako .

Argitaratua: BOTHA 140. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-140-03301-C

Diseinua PDFa


2022/10/14

Landa, Hiri eta Ezaugarri Bereziko Ondasun Higiezinen gaineko Zerga eta Ekonomia Jardueren gaineko Zerga.

Argitaratua: BOTHA 112. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-117-02765-C

Diseinua PDFa


2022/09/30

Esposizio-zergaren araua Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren 2022ko ekitaldia.

Argitaratua: BOTHA 112. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-112-02641-C

Diseinua PDFa


2022/09/30

Ezkontza zibilaren ospakizunetarako ordezkaritza.

Argitaratua: BOTHA 112. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-112-02617-C

Diseinua PDFa


2022/09/30

Ezkontza zibilaren ospakizunetarako ordezkaritza.

Argitaratua: BOTHA 112. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-112-02616-C

Diseinua PDFa


2022/09/28

Obra txikiak egiteko udaleko Administrazio Kontseiluei diru-laguntzen deialdia.

Argitaratua: BOTHA 111. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-111-02597-C

Diseinua PDFa


2022/09/26

Ordezko Epaile edo Bake Epailea hautatzeko deialdia.

Argitaratua: BOTHA 110. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-110-02583-C

Diseinua PDFa


2022/09/16

2/2022 kreditu gehigarria behin betiko onartzea

Argitaratua: BOTHA 106. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-106-02527-C

Diseinua PDFa


2022/08/26

Alkatetzaren eginkizunak eskuordetzea.

Argitaratua: BOTHA 097. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-097-02413-C

Diseinua PDFa


2022/08/08

Hitzarmenaren onarpena.

Argitaratua: BOTHA 090. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-090-02299-C

Diseinua PDFa


2022/08/08

Hasierako onespena 2/2022 kreditu gehigarria.

Argitaratua: BOTHA 090. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-090-02286-C

Diseinua PDFa


2022/07/28

Ordezko Epaile edo Bake Epailea hautatzeko deialdia.

Argitaratua: BOTHA 086. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-086-02146-C

Diseinua PDFa


2022/07/22

Erreklamazio epea Korporazio honen kontu-batzorde bereziari, 2022ko uztailaren 13an balioz egindako bilkuran.

Argitaratua: BOTHA 085. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-085-02137-C

Diseinua PDFa


2022/06/07

Ezkontza zibilaren ospakizunetarako ordezkaritza.

Argitaratua: BOTHA 078. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-078-01935-C

Diseinua PDFa


2022/06/22

Erakusketa publikoaren erregistroa IAE 2022.

Argitaratua: BOTHA 073. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-073-01751-C

Diseinua PDFa


2022/06/22

Ordenantza fiskalen aldaketa behin betiko onartzea.

Argitaratua: BOTHA 073. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-073-01727-C

Diseinua PDFa


2022/06/17

2022ko aurrekontu orokorren behin betiko onarpena.

Argitaratua: BOTHA 071. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-071-01691-C

Diseinua PDFa


2022/06/15

Udal jarduera lizentziaren eskaera.

Argitaratua: BOTHA 070. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-070-01672-C

Diseinua PDFa


2022/05/25

Udaleko Toki Korporazioko Osoko Bilkuraren 2022ko maiatzaren 11ko Akordioaren laburpena. Iruña Okako horren bidez, ikastetxe publikoetako ikasleen aita-amek sustatutako eskolaz kanpoko jarduerak finantzatzeko diru-laguntzen deialdi publikoa egiten da. Iruña Okako 2021/2022 ikasturtean egin beharrekoa.

Argitaratua: BOTHA 060. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-060-01397-C

Diseinua PDFa


2022/05/25

Udal jarduera lizentziaren eskaera.

Argitaratua: BOTHA 060. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-060-01369-C

Diseinua PDFa


2022/05/25

Udal jarduera lizentziaren eskaera.

Argitaratua: BOTHA 060. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-060-01368-C

Diseinua PDFa

 


2022/05/06

Udal jarduera lizentziaren eskaera.

Argitaratua: BOTHA 052. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-052-01133-C

Diseinua PDFa


2022/04/25

2022ko aurrekontu orokorraren hasierako onarpena.

Argitaratua: BOTHA 047. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-047-01012-C

Diseinua PDFa


2022/04/25

Hiri-lurzoruaren Balioa Handitzearen gaineko Zergaren ordenantza arautzailearen aldaketaren hasierako onarpena.

Argitaratua: BOTHA 047. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-047-01011-C

Diseinua PDFa


2022/04/25

1/2022 kreditu gehigarria behin betiko onartzea.

Argitaratua: BOTHA 047. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-047-01010-C

Diseinua PDFa


2022/04/22

Udal jarduera lizentziaren eskaera.

Argitaratua: BOTHA 046. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-046-00980-C

Diseinua PDFa


2022/04/22

Udal jarduera lizentziaren eskaera.

Argitaratua: BOTHA 046. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-046-00965-C

Diseinua PDFa


2022/04/13

Ezkontza zibilaren ospakizunetarako ordezkaritza.

Argitaratua: BOTHA 044. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-044-00900-C

Diseinua PDFa

 


2022/03/28

Udaleko Udal Korporazioaren Osoko Bilkuraren 2022ko martxoaren 9ko Akordioaren laburpena. Iruña Okako horren bidez, ekintzaileentzako laguntza ekonomikoetarako deialdi publikoa egiten da udalerrian enpresa txikiak ezartzea sustatzeko.

Argitaratua: BOTHA 037. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-037-00719-C

Diseinua PDFa


2022/03/28

Udaleko Udaleko Alkatetzaren 2022ko martxoaren 14ko 94/2022 Ebazpenaren laburpena. Iruña Okako horren bidez, amiantoa kentzearen kostu ekonomikoei aurre egiteko diru-laguntzen deialdi publikoa egiten da.

Argitaratua: BOTHA 037. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-037-00718-C

Diseinua PDFa


2022/03/25

Udaleko Osoko Bilkuraren 2022ko martxoaren 9ko Akordioaren laburpena Iruña Okako horren bidez, diru-laguntzen deialdi publikoa egiten da Elkarte, Talde eta kirol klubentzat 2022. urtean zehar jarduerak egiteko.

Argitaratua: BOTHA 036. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-036-00703-C

Diseinua PDFa


2022/03/25

Udaleko Osoko Bilkuraren 2022ko martxoaren 9ko Akordioaren laburpena Iruña Okako horren bidez, 2022. urtean zehar kultur jarduerak egiteko elkarte edo entitateentzako diru-laguntzen deialdi publikoa egiten da.

Argitaratua: BOTHA 036. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-036-00696-C

Diseinua PDFa


2022/03/18

Hasierako Onarpena 1/2022 Kreditu Gehigarria

Argitaratua: BOTHA 033. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-030-00622-C

Diseinua PDFa


2022/03/18

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergaren arau fiskalaren erakusketa

Argitaratua: BOTHA 033. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-030-00597-C

Diseinua PDFa


2022/03/18

2022ko otsailaren 18ko BOTHA 21. zenbakian argitaratutako iragarkiaren akatsa zuzentzea.
amiantoa kentzeko diru-laguntzen oinarri arautzaileak behin betiko onartzeari buruzkoa

Argitaratua: BOTHA 033. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-030-00596-C

Diseinua PDFa


2022/11/03

Ordezkaritzako funtzioak alkatetza

Argitaratua: BOTHA 030. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-030-00518-C

Diseinua PDFa


2022/02/18

Amiantoa kentzeko diru-laguntzaren oinarri arautzaileak behin betiko onartzea

Argitaratua: BOTHA 021. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2022-021-00322-C

Diseinua PDFa


2022/01/12

Behin betiko onarpena 5/2021 kreditu gehigarria

Argitaratua: BOTHA 005. zk

Erreferentzia: BOTHA -2022-005-04235-C

Diseinua PDFa


2021/12/29

Amiantoa kentzeko dirulaguntzen oinarri arautzaileak aldatzeko hasierako onarpena

Argitaratua: BOTHA 146. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-0146-04143-C

Diseinua PDFa


2021/12/03

Hasierako Onarpena 5/2021 Kreditu Gehigarria

Argitaratua: BOTHA 138. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-0138-03924-C

Diseinua PDFa


2021/12/03

Zerbitzu publikoak emateko eta administrazio-jarduerak egiteko tasak arautzen dituen zerga-ordenantzaren aldaketa behin betiko onartzeko akatsen zuzenketa.

Argitaratua: BOTHA 138. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-0138-03921-C

Diseinua PDFa


2021/11/24

Ezkontza zibilaren ospakizunetarako ordezkaritza

Argitaratua: BOTHA 134. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-0134-03819-C

Diseinua PDFa


2021/11/24

Zerbitzu publikoak emateko eta administrazio-jarduerak egiteko tasak arautzen dituen zerga ordenantzaren aldaketa behin betiko onartzea.

Argitaratua: BOTHA 134. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-0134-03817-C

Diseinua PDFa


2021/11/8

Udaleko Tokiko Gobernu Batzarraren 2021eko urriaren 18ko Akordioaren laburpena. Iruña Okako horren bidez, 2020/2021 ikasturtean euskara ikasteko laguntzen deialdi publikoa egiten da.

Argitaratua: BOTHA 127. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-0127-03545-C

Diseinua PDFa


2021/10/27

Udal Osoko Bilkuraren 2021eko urriaren 13ko Akordioaren laburpena Iruña Okako horren bidez, diru-laguntzen deialdi publikoa egiten da elkarte, talde eta kirol klubentzat 2021 urtean edo 20/21 denboraldian jarduerak egiteko.

Argitaratua: BOTHA 123. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-0123-03462-C

Diseinua PDFa


2021/10/25

Alkatearen eginkizunak eskuordetzea

Argitaratua: BOTHA 122. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-0122-03459-C

Diseinua PDFa


2021/10/22

Behin betiko onarpena 4/2021 kreditu gehigarria

Argitaratua: BOTHA 121. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-0121-03430-C

Diseinua PDFa


2021/10/15

Landa, Hiri eta Ezaugarri Berezietako Ondasun Higiezinen Bilketa Zerga eta Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga

Argitaratua: BOTHA 118. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-0118-03359-C

Diseinua PDFa


2021/10/06

2021eko aurrekontu orokorren behin betiko onarpenaren zuzenketa (2021/1122rako zuzenketak)

Argitaratua: BOTHA 114. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-0114-03243-C

Diseinua PDFa


2021/10/04

Ezkontza zibilaren ospakizunetarako ordezkaritza

Argitaratua: BOTHA 113. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-0113-03231-C

Diseinua PDFa


2021/09/24

Zerbitzu publikoak emateko eta administrazio-jarduerak egiteko tarifak arautzen dituen ordenantza hasierako onarpena. II epigrafea. Kirol jardueren zerbitzua

Argitaratua: BOTHA 109. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-0109-03119-C

Diseinua PDFa


2021/09/15

Behin betiko onarpena 3/2021 kreditu gehigarria

Argitaratua: BOTHA 105. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-0105-03030-C

Diseinua PDFa


2021/09/05

Hasierako Onarpena 4/2021 Kreditu Gehigarria

Argitaratua: BOTHA 105. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-0105-03029-C

Diseinua PDFa


2021/09/08

Udaleko Tokiko Gobernu Batzarraren 2021eko uztailaren 16ko Akordioaren laburpena. Iruña Okako horren bidez, ekintzaileentzako laguntza ekonomikoen deialdi publikoa egiten da udalerrian enpresa txikiak ezartzea sustatzeko.

Argitaratua: BOTHA 89. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-089-02795-C

Diseinua PDFa


2021/09/08

Alkatearen eginkizunak eskuordetzea

Argitaratua: BOTHA 89. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-089-02817-C

Diseinua PDFa


2021/06/08

Hasierako Onarpena Kreditu Gehigarria 3/21

Argitaratua: BOTHA 88. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-089-02756-C

Diseinua PDFa


2021/08/02

Behin betiko onarpena 2/2021 kreditu gehigarria

Argitaratua: BOTHA 86. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-086-02713-C

Diseinua PDFa


2021/07/23

Zerga-ordenantzaren aldaketa behin betiko onartzea

Argitaratua: BOTHA 82. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-082-02631-C

Diseinua PDFa


2021/07/16

Ezkontza zibilaren ospakizunetarako ordezkaritza

Argitaratua: BOTHA 79. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-079-02525-C

Diseinua PDFa


2021/07/09

Esposizio-zergaren araua Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren 2021eko ekitaldia

Argitaratua: BOTHA 76. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-076-02434-C

Diseinua PDFa


2021/07/02

2020ko esposizioaren kontu orokorra

Argitaratua: BOTHA 73. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-073-02384-C

Diseinua PDFa


2021/06/30

Deialdia Epaile/Bake Justizia eta Epaile/Juez de Paz Ordezko/Suplente

Argitaratua: BOTHA 72. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-072-02346-C

Diseinua PDFa


2021/06/25

Erakusketa publikoaren erregistroa IAE 2021

Argitaratua: BOTHA 70. zk

Erreferentzia: BOTHA -2021-070-02295-C

Diseinua PDFa


2021/06/23

Hasierako Onarpena 2/2021 Kreditu Gehigarria

Argitaratua: BOTHA 69. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-069-02235-C

Diseinua PDFa


2021/06/16

Udaleko Tokiko Gobernu Batzarraren 2021eko maiatzaren 31ko Akordioaren laburpena. Iruña Okako horren bidez, ikastetxe publikoetako ikasleen aita-amen elkarteek sustatutako eskolaz kanpoko jarduerak finantzatzeko diru-laguntzen deialdi publikoa egiten da. Iruña Okako 2020/2021 ikasturtean egin beharrekoa

Argitaratua: BOTHA 66. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-066-02108-C

Diseinua PDFa


2021/06/14

Obra txikiak egiteko udaleko Administrazio Kontseiluei diru-laguntzen deialdia

Argitaratua: BOTHA 65. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-065-02102-C

Diseinua PDFa


2021/06/14

Udaleko Tokiko Gobernu Batzarraren 2021eko maiatzaren 31ko Akordioaren laburpena. Iruña Okako horren bidez, amiantoa kentzearen kostu ekonomikoei aurre egiteko diru-laguntzen deialdi publikoa egiten da

Argitaratua: BOTHA 65. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-065-02095-C

Diseinua PDFa


2021/11/06

Ordenantza fiskalen aldaketa behin betiko onartzea

Argitaratua: BOTHA 64. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-064-02041-C

Diseinua PDFa


2021/06/02

Behin betiko onespena 1/2021 kreditu gehigarria

Argitaratua: BOTHA 60. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-060-01884-C

Diseinua PDFa


2021/05/31

Landako eguneko zentroko zerbitzuaren prezio publikoaren ordenantza fiskala behin betiko onartzea

Argitaratua: BOTHA 59. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-059-01866-C

Diseinua PDFa


2021/05/26

Zerga ordenantza aldatzea

Argitaratua: BOTHA 57. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-057-01781-C

Diseinua PDFa


2021/05/21

Landa-eguneko zentroaren zerbitzua arautzen duen udal-araudia behin betiko onartzea

Argitaratua: BOTHA 55. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-055-01683-C

Diseinua PDFa


2021/05/05

Udalaren Osoko Bilkuraren 2021eko apirilaren 7ko Akordioaren laburpena. Iruña Okako horren bidez, 2021. urtean zehar kultur jarduerak egiteko elkarte edo entitateentzako diru-laguntzen deialdi publikoa egiten da.

Argitaratua: BOTHA 48. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-048-01474-C

Diseinua PDFa


2021/05/03

Udalaren Osoko Bilkuraren 2021eko apirilaren 7ko Akordioaren laburpena. Iruña Okako horren bidez, elkarte, talde eta kirol klubek 2021. urtean zehar jarduerak egiteko diru-laguntzen deialdi publikoa egiten da.

Argitaratua: BOTHA 47. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-047-01471-C

Diseinua PDFa


2021/04/30

Zerbitzu publikoak emateko eta administrazio jarduerak egiteko tarifak arautzen dituen ordenantza aldatzea. V goiburua

Argitaratua: BOTHA 46. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-046-01379-C

Diseinua PDFa


2021/04/23

Hasierako onarpena kreditu gehigarria 1/21

Argitaratua: BOTHA 44. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-043-01378-C

Diseinua PDFa


2021/04/21

2021eko martxoaren 31ko BOTHA 36. zenbakian argitaratutako 1375 iragarkiko akatsen zuzenketa, Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergaren zerga-erregistroaren esposizio publikoari buruzkoa.

Argitaratua: BOTHA 43. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-043-01304-C

Diseinua PDFa


2021/04/07

2021eko aurrekontu orokorrak behin betiko onartzea

Argitaratua: BOTHA 37. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-037-01122-C

Diseinua PDFa


2021/03/31

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren zerga ereduaren erakusketa

Argitaratua: BOTHA 36. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-036-01104-C

Diseinua PDFa


2021/03/31

Landa-eguneko arreta zentroko zerbitzuaren ordenantza fiskala hasierako onarpena

Argitaratua: BOTHA 36. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-036-01096-C

Diseinua PDFa


2021/02/05

Zerga-ordenantzaren aldaketa behin betiko onartzea

Posta honetan: BOTHA 14. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-014-00313-C

Diseinua PDFa


2021/01/08

2021eko aurrekontu orokorraren hasierako onarpena

Posta honetan: BOTHA 2. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-002-04091-C

Diseinua PDFa


2021/04/01

Ezkontza zibilaren ospakizunetarako ordezkaritza

Posta honetan: BOTHA 1. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2021-001-04061-C

Diseinua PDFa


2020/12/4

Ezkontza zibilaren ospakizunetarako ordezkaritza

Argitaratua: BOTHA 138. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2020-138-03649-C

Diseinua PDFa


2020/12/4

Udaleko Tokiko Gobernu Batzarraren 2020ko azaroaren 20ko Akordioaren laburpena. Iruña Okako horretarako, 2019/2020 ikasturtean euskara ikasteko laguntzen deialdi publikoa egiten da.

Argitaratua: BOTHA 138. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2020-138-03634-C

Diseinua PDFa


2020/12/4

Udaleko Osoko Bilkuraren 2020ko azaroaren 19ko Akordioaren laburpena Iruña Okako horren bidez, ostalaritzako ekonomia berraktibatzeko laguntzen deialdi publikoa egiten da

Argitaratua: BOTHA 138. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2020-138-03633-C

Diseinua PDFa


2020/12/4

Iruña Okako Udaleko Osoko Bilkuraren 2020ko azaroaren 19ko Akordioaren laburpena, zeinaren bidez pertsona fisikoentzako laguntza-deialdi publikoa egiten da COVID-19 arintzeko hartutako neurriek eragindako behar zehatzak arintzeko.

Argitaratua: BOTHA 138. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2020-138-03632-C

Diseinua PDFa


2020/02/12

Ordenantza fiskalen aldaketa

Argitaratua: BOTHA 137. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2020-137-03607-C

Diseinua PDFa


2020/10/14

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren Bilketa

Argitaratua: BOTHA 129. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2020-129-033723-C

Diseinua PDFa


2020/10/14

2020ko irailaren 25eko BOTHAren 109. zenbakiko 2020-2669 iragarkiko akatsa zuzentzea, alkateordea eta Tokiko Gobernu Batzordeko kidea izendatzeari eta kargutik kentzeari buruzkoa.

Argitaratua: BOTHA 116. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2020-116-02903-C

Diseinua PDFa


2020/09/25

Ezkontza zibilaren ospakizunetarako ordezkaritza

Argitaratua: BOTHA 109. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2020-109-02681-C

Diseinua PDFa


2020/09/25

Alkateordea eta Tokiko Gobernu Batzordeko kidea izendatzea eta kargutik kentzea

Argitaratua: BOTHA 109. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2020-109-02669-C

Diseinua PDFa


2020/09/25

27-2118/18 jakinarazpen espedientea

Argitaratua: BOTHA 109. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2020-109-02655-C

Diseinua PDFa


2020/09/23

Landa, Hiri eta Ezaugarri Berezietako Ondasun Higiezinen Bilketa Zerga

Argitaratua: BOTHA 108. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2020-108-02654-C

Diseinua PDFa


2020/09/18

2019ko Esposizioaren Kontu Orokorra

Argitaratua: BOTHA 106. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2020-106-02551-C

Diseinua PDFa


2020/09/18

Udaleko Tokiko Gobernu Batzarraren 2020ko irailaren 2ko Akordioaren laburpena Iruña Okako horren bidez, obra txikiak egiteko administrazio kontseiluei diru-laguntzen deialdi publikoa egiten zaie, 2020ko ekitaldian.

Argitaratua: BOTHA 106. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2020-106-02541-C

Diseinua PDFa


2020/09/09

Ezkontza zibilaren ospakizunetarako ordezkaritza

Argitaratua: BOTHA 102. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2020-102-02492-C

Diseinua PDFa


2020/08/28

Ezkontza zibilaren ospakizunetarako ordezkaritza

Argitaratua: BOTHA 097. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2020-097-02409-C

Diseinua PDFa


2020/05/20

COVID-19 osasun krisiaren ondorioz norbanakoentzako laguntzak

Argitaratua: BOTHA 056. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2020-056-01094-C

Diseinua PDFa


2020/05/13

Behin betiko onespena 1/2020 kreditu gehigarria

Argitaratua: BOTHA 053. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2020-053-01090-C

Diseinua PDFa


2020/05/06

COVID-19 osasun krisiaren ondorioz autonomoentzako eta pertsona ekintzaileentzako laguntzak

Argitaratua: BOTHA 050. zk

Erreferentzia: BOTHA -2020-050-01059-C

Diseinua PDFa


2020/05/06

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergaren kobrantza-epeak luzatzea, hobariak eta zerga-zorren atzerapena eta zatikatzea eta bestelako eskaerak.
Zuzenbide publikoa

Argitaratua: BOTHA 050. zk

Erreferentzia: BOTHA -2020-050-01020-C

Diseinua PDFa


2020/04/24

2020ko aurrekontu orokorren behin betiko onarpenaren iragarkiko akatsen zuzenketa

Argitaratua: BOTHA 046. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2020-046-00981-C

Diseinua PDFa


2020/04/08

Hasierako onarpena kreditu gehigarria 1/20

Argitaratua: BOTHA 041. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2020-041-00971-C

Diseinua PDFa


2020/03/18

Udaleko Tokiko Gobernu Batzarraren 2020ko martxoaren 5eko Akordioaren laburpena
de Iruña Okako horren bidez, gastuei aurre egiteko diru-laguntzen deialdi publikoa egiten da
amiantoa kentzearen kostu ekonomikoak

Argitaratua: BOTHA 032. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2020-032-00819-C

Diseinua PDFa


2020/11/03

Utzitako ibilgailua bide publikoetatik kentzea

Argitaratua: BOTHA 029. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2020-029-00693-C

Diseinua PDFa


2020/04/03

2019/03906 iragarkia zuzentzea, lan-poltsak sortzeko deialdia.

Argitaratua: BOTHA 026. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2020-026-00569-C

Diseinua PDFa


2020/02/21

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergaren arau fiskalaren erakusketa

Argitaratua: BOTHA 021. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2020-021-00443-C

Diseinua PDFa


2020/02/21

Alkateordea eta Tokiko Gobernu Batzordeko kidea uztea eta izendatzea

Argitaratua: BOTHA 021. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2020-021-00442-C

Diseinua PDFa


2020/02/21

Ezkontza zibilaren ospakizunetarako ordezkaritza

Argitaratua: BOTHA 021. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2020-021-00432-C

Diseinua PDFa


2020/02/19

Ordenantza Fiskalen aldaketa behin betiko onartzea

Argitaratua: BOTHA 020. zk

Erreferentzia: BOTHA -2020-020-00448-C

Diseinua PDFa


2020/02/12

Behin betiko onarpena 7/2019 Kreditu Gehigarria

Argitaratua: BOTHA 017. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2020-017-00340-C

Diseinua PDFa


2020/02/10

Utzitako ibilgailua bide publikoetatik kentzea

Argitaratua: BOTHA 016. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2020-016-00293-C

Diseinua PDFa


2020/01/31

2020ko aurrekontu orokorraren behin betiko onarpena

Argitaratua: BOTHA 012. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2020-012-00206-C

Diseinua PDFa


2020/01/10

Hasierako Onarpena 7/2019 Kreditu Gehigarria

Argitaratua: BOTHA 003. zk

Erreferentzia: BOTHA -2020-003-04159-C

Diseinua PDFa


2020/08/01

Hasierako onespena 2020ko Aurrekontu Orokorrak

Argitaratua: BOTHA 002. zk

Erreferentzia: BOTHA -2020-002-04143-C

Diseinua PDFa


2020/01/03

Hasierako onarpena Zerga Ordenantzak

Argitaratua: BOTHA 001. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2020-001-04088-C

Diseinua PDFa


2020/01/03

Ezkontza zibilaren ospakizunetarako ordezkaritza

Argitaratua: BOTHA 001. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2020-001-04068-C

Diseinua PDFa


2019/12/11

Subillabide Procesos Cárnicos, SL enpresarentzat udal jarduera-lizentziaren eskaera

Argitaratua: BOTHA 142. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-142-03913-C

Diseinua PDFa


2019/12/11

Udalean administrazio eta administrazio laguntzaile gisa aldi baterako zerbitzuak emateko bi lan-poltsa sortzeko deialdiaren oinarriak. Iruña Okako

Argitaratua: BOTHA 142. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-142-03906-C

Diseinua PDFa


2019/12/11

6/2019 kreditu gehigarria behin betiko onartzea

Argitaratua: BOTHA 142. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-142-03887-C

Diseinua PDFa


2019/11/25

Behin betiko onarpena 5/2019 kreditu gehigarria

Argitaratua: BOTHA 136. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-136-03729-C

Diseinua PDFa


2019/11/15

Katei Alimentación, SL enpresarentzat udal jarduera lizentziaren eskaera

Argitaratua: BOTHA 132. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-132-03633-C

Diseinua PDFa


2019/11/15

Dokumentuak erregistratzeko lankidetza-hitzarmena Euskal Autonomia Erkidegoarekin

Argitaratua: BOTHA 132. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-132-03607-C

Diseinua PDFa


2019/11/04

Hasierako Onarpena 6/2019 Kreditu Gehigarria

Argitaratua: BOTHA 127. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-127-03466-C

Diseinua PDFa


2019/10/30

Udaleko Tokiko Gobernu Batzarraren 2019ko urriaren 14ko Akordioaren laburpena
de Iruña Okako horren bidez, euskarazko ikastaroetarako diru-laguntzen deialdi publikoa egiten da
2018/2019

Argitaratua: BOTHA 126. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-126-03446-C

Diseinua PDFa


2019/10/23

Epaile/Bake Epaile Titular eta Epaile/Ordezko Epaile lanpostuetarako deialdia

Argitaratua: BOTHA 123. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-123-03342-C

Diseinua PDFa


 

2019/10/23

Ezkontza zibila ospatzeko ordezkaritza

Argitaratua: BOTHA 123. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-123-03340-C

Diseinua PDFa


 

2019/10/23

Ordezkaritza

Argitaratua: BOTHA 123. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-123-03337-C

Diseinua PDFa


2019/10/21

Kreditu Gehigarria Hasierako Onarpena 5/2019

Argitaratua: BOTHA 122. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-122-03311-C

Diseinua PDFa


2019/09/20

Jarduera Ekonomikoen Bilketa Zerga

Argitaratua: BOTHA 112. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-112-03010-C

Diseinua PDFa


2019/09/20

Ezkontza zibilaren ospakizunetarako ordezkaritza

Argitaratua: BOTHA 109. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-108-02931-C

Diseinua PDFa


2019/09/18

Zerga-bilketa Landa-, Hiri- eta Ezaugarri Berezietako higiezinen gaineko zerga-bilketa

Argitaratua: BOTHA 108. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-108-02916-C

Diseinua PDFa


2019/09/16

Hitzarmenaren iraungipena

Argitaratua: BOTHA 107. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-107-02879-C

Diseinua PDFa


2019/09/11

Udaleko Tokiko Gobernu Batzarraren 2018ko azaroaren 26ko Akordioaren laburpena. Iruña Okako horren bidez, ekintzaileentzako laguntza ekonomikoen deialdi publikoa egiten da udalerrian enpresa txikiak ezartzea sustatzeko.

Argitaratua: BOTHA 105. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-105-02803-C

Diseinua PDFa


2019/07/31

Zadorra ibaiko oinezkoentzako eta bizikletaz ibiltzeko korridore berdearen Plan Bereziaren hasierako onarpena

Argitaratua: BOTHA 88. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-088-02416-C

Diseinua PDFa


2019/07/31

Eskumenak eskuordetzea

Argitaratua: BOTHA 88. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-088-02415-C

Diseinua PDFa

 


2019/07/24

Korporazioko kideen ordainsariak, laguntzak eta kalte-ordainak zehaztea

Argitaratua: BOTHA 85. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-085-02387-C

Diseinua PDFa


2019/07/24

Ezkontza zibilaren ospakizunetarako ordezkaritza

Argitaratua: BOTHA 85. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-085-02385-C

Diseinua PDFa


2019/07/24

Tokiko Gobernu Batzarrari eskumenak eskuordetzea

Argitaratua: BOTHA 85. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-085-02384-C

Diseinua PDFa


2019/07/24

Alkateordeen izendapena

Argitaratua: BOTHA 85. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-085-02372-C

Diseinua PDFa


2019/07/24

2019ko higiezinen urteko esposizio-zerga kontributiboa

Argitaratua: BOTHA 85. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-085-02364-C

Diseinua PDFa


2019/07/22

Behin betiko onarpena kreditu gehigarria 4/19

Argitaratua: BOTHA 84. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-084-02310-C

Diseinua PDFa


2019/07/17

Erakusketa publikoaren izen-ematea IAE 2019

Argitaratua: BOTHA 82. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-082-02255-C

Diseinua PDFa


2019/07/10

Behin betiko onarpena Lokalen lagapena eta erabilera arautzen duen udal araudia

Argitaratua: BOTHA 79. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-079-02073-C

Diseinua PDFa


2019/05/17

Behin betiko onarpena 3/2019 Kreditu Gehigarria

Argitaratua: BOTHA 57. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-057-01519-C

Diseinua PDFa


2019/05/15

Udaleko Tokiko Gobernu Batzarraren 2019ko martxoaren 20ko Akordioaren laburpena. Iruña Okako horretarako AMPAS 2019rako diru-laguntzen deialdi publikoa egiten da

Argitaratua: BOTHA 56. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-056-01441-C

Diseinua PDFa


2019/05/15

Udaleko Tokiko Gobernu Batzarraren 2019ko apirilaren 30eko Akordioaren laburpena. Iruña Okako horretarako, Administrazio Kontseiluko diru-laguntzen deialdi publikoa egiten da obra txikiak egiteko, 2019

Argitaratua: BOTHA 56. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-056-01440-C

Diseinua PDFa


2019/05/06

Udal lokalen esleipen eta erabilera arautzen duen udal arauen hasierako onarpena

Argitaratua: BOTHA 52. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-052-01319-C

Diseinua PDFa


2019/04/24

Behin betiko onarpena 2/2019 Kreditu Gehigarria

Argitaratua: BOTHA 48. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-048-01208-C

Diseinua PDFa


2019/04/24

2018ko ekitaldiari dagokion jarduera ekonomikoen gaineko zergaren esposizio normalizatu laguntzailea

Argitaratua: BOTHA 48. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-048-01207-C

Diseinua PDFa


2019/04/17

Ezkontza zibila ospatzeko ordezkaritza

Argitaratua: BOTHA 47. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-047-01192-C

Diseinua PDFa


2019/04/17

Behin betiko onarpena 1/2019 Kreditu Gehigarria

Argitaratua: BOTHA 47. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-047-01166-C

Diseinua PDFa


2019/04/15

Hasierako Onarpena 3/2019 Kreditu Gehigarria

Argitaratua: BOTHA 46. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-046-01100-C

Diseinua PDFa


2019/04/12

2018ko Esposizioaren Kontu Orokorra

Argitaratua: BOTHA 45. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-045-01091-C

Diseinua PDFa


2019/04/01

Udaleko Osoko Bilkuraren 2019ko martxoaren 13ko Akordioaren laburpena Iruña Okako horren bidez, 2019ko kultur taldeentzako diru-laguntzen deialdi publikoa egiten da

Argitaratua: BOTHA 39. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-034-00890-C

Diseinua PDFa


2019/04/01

Udaleko Osoko Bilkuraren 2019ko martxoaren 13ko Akordioaren laburpena Iruña Okako horren bidez, 2019ko kirol jarduerak sustatzeko udal diru-laguntzen deialdi publikoa egiten da

Argitaratua: BOTHA 39. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-034-00889-C

Diseinua PDFa


2019/03/20

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren zerga ereduaren erakusketa

Argitaratua: BOTHA 34. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-034-00838-C

Diseinua PDFa


2019/03/18

Hasierako Onarpena 2/2019 Kreditu Gehigarria

Argitaratua: BOTHA 33. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-033-00792-C

Diseinua PDFa


2019/03/15

Hasierako Onarpena 1/2019 Kreditu Gehigarria

Argitaratua: BOTHA 32. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-032-00764-C

Diseinua PDFa


2019/03/01

Udalerriko hirigintza plan orokorraren hasierako onarpena Iruña Okako

Argitaratua: BOTHA 26. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-026-00580-C

Diseinua PDFa


2019/02/22

Landa-ustiategien adjudikazioa

Argitaratua: BOTHA 23. zk

Erreferentzia: BOTHA -2019-023-00472-C

Diseinua PDFa


2019/02/15

Akatsen zuzenketa

Argitaratua: BOTHA 20. zk

Erreferentzia: BOTHA -2019-020-00393-C

Diseinua PDFa


2019/02/08

Ondasunen doako eskualdaketa

Argitaratua: BOTHA 17. zk

Erreferentzia: BOTHA -2019-017-00298-C

Diseinua PDFa


2019/02/06

Araba Garapen Agentziaren eta Udalaren arteko lankidetza hitzarmena Iruña Okako

Argitaratua: BOTHA 16. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2019-016-00233-C

Diseinua PDFa


2019/02/04

Akatsen zuzenketa

Argitaratua: BOTHA 15. zk

Erreferentzia: BOTHA -2019-015-00241-C

Diseinua PDFa


2019/02/01

Nanclares de la Ocako Administrazio Kontseiluarekin lankidetza-hitzarmena onartzea

Argitaratua: BOTHA 14. zk

Erreferentzia: BOTHA -2019-014-00225-C

Diseinua PDFa


2019/01/30

3/2018 kreditu gehigarria behin betiko onartzea

Argitaratua: BOTHA 13. zk

Erreferentzia: BOTHA -2019-013-00172-C

Diseinua PDFa


2019/01/23

Ordenantza fiskalen aldaketa behin betiko onartzea

Argitaratua: BOTHA 10. alea

Erreferentzia: BOTHA -2019-010-00080-C

Diseinua PDFa


2019/01/02

2019ko aurrekontu orokorraren hasierako onarpena

Argitaratua: BOTHA 1. zk

Erreferentzia: BOTHA -2019-001-04760-C

Diseinua PDFa


2018/12/28

Landa-higiezinen errentamendua

Argitaratua: BOTHA 149. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2018-146-04695-C

Diseinua PDFa


2018/12/26

Kreditu Gehigarria Hasierako Onarpena 3/2018

Argitaratua: BOTHA 148. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2018-146-04639-C

Diseinua PDFa


2018/12/19

Ekintzaileentzako laguntza ekonomikoetarako deialdi publikoa, udalerrian enpresa txikiak ezartzea sustatzeko

Argitaratua: BOTHA 146. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2018-146-04529-C

Diseinua PDFa


2018/11/23

Ordenantza fiskalen hasierako onarpena

Argitaratua: BOTHA 135. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2018-135-04304-C

Diseinua PDFa


2018/11/21

Zerbitzu publikoak emateko eta jarduerak egiteko tasak arautzen dituen ordenantza aldatzeko behin betiko onarpena

Argitaratua: BOTHA 134. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2018-134-04255-C

Diseinua PDFa


2018/11/02

Nanclares de la Ocako Administrazio Kontseiluarekin lankidetza-hitzarmena onartzea

Argitaratua: BOTHA 126. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2018-126-04027-C

Diseinua PDFa


2018/11/02

Colegio Hermanos Menesianos-ekin lankidetza-hitzarmena onartzea

Argitaratua: BOTHA 126. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2018-126-04026-C

Diseinua PDFa


2018/10/29

Eskumenak eskuordetzea

Argitaratua: BOTHA 124. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2018-124-03962-C

Diseinua PDFa


2018/10/24

Hasierako Onarpena 2/2018 Kreditu Gehigarria

Argitaratua: BOTHA 122. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2018-122-03888-C

Diseinua PDFa


2018/10/19

Utzitako ibilgailua bide publikoetatik kentzea

Argitaratua: BOTHA 120. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2018-120-033860-C

Diseinua PDFa


2018/10/05

Lankidetza ekonomikorako ikastetxe publikorako hitzarmena onartzea

Argitaratua: BOTHA 115. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2018-115-03664-C

Diseinua PDFa


2018/09/24

Zerbitzu eta jarduera publikoak emateko tasen ordenantza arautzailea aldatzea. (Epigrafak kultur eta kirol jarduerak)

Argitaratua: BOTHA 110. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2018-110-03507-C

Diseinua PDFa


2018/09/12

Jarduera ekonomikoen bilketa zerga

Argitaratua: BOTHA 105. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2018-105-03394-C

Diseinua PDFa


2018/09/12

Landa-, hiri- eta ezaugarri berezietako ondasun higiezinen gaineko zerga-bilketa

Argitaratua: BOTHA 105. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2018-105-03393-C

Diseinua PDFa


2018/09/10

Gaicor, SL enpresarentzat udal jarduera lizentziaren eskaera

Argitaratua: BOTHA 104. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2018-104-03324-C

Diseinua PDFa


2018/09/03

Etxez etxeko laguntza zerbitzuaren prezio publikoen ordenantza arautzailearen aplikazioa behin betiko onartzea

Argitaratua: BOTHA 101. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2018-101-03297-C

Diseinua PDFa


2018/09/03

Zerbitzu eta jarduera publikoak emateko tasen zerga ordenantza arautzailearen aldaketa behin betiko onartzea

Argitaratua: BOTHA 101. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2018-101-03296-C

Diseinua PDFa


2018/08/03

Obra txikiak egiteko administrazio kontseiluentzako diru-laguntzen eta gainerako udal baliabideen deialdi publikoa 2018rako

Argitaratua: BOTHA 89. zenbakia

Erreferentzia: BOTHA -2018-089-03029-C

Diseinua PDFa


2018/07/30

Lanpostuen zerrenda aldatzeko espedientea behin betiko onartzea

Argitaratua: BOTHA 87. zenbakia
Erreferentzia: BOTHA -2018-087-02884-C

Diseinua PDFa


2018/07/06

Udalak emandako zerbitzuetarako elektrizitatea hornitzeko kontratua behin betiko esleitzea Iruña Okako eta udaleko administrazio kontseiluak

Argitaratua: BOTHA 78. zenbakia
Erreferentzia: BOTHA -2018-078-02581-C

Diseinua PDFa


2018/07/02

Igerileku zerbitzuen zerga ordenantza hasierako onarpena

Argitaratua: BOTHA 76. zenbakia
Erreferentzia: BOTHA -2018-076-02484-C

Diseinua PDFa


2018/06/25

Etxez etxeko laguntza zerbitzuaren prezio publikoen ordenantza arautzailearen aplikazioaren hasierako onarpena

Argitaratua: BOTHA 73. zenbakia
Erreferentzia: BOTHA -2018-073-02387-C

Diseinua PDFa


2018/06/25

Etxez etxeko laguntza zerbitzua arautzen duen udal araudia behin betiko onartzea

Argitaratua: BOTHA 73. zenbakia
Erreferentzia: BOTHA -2018-073-02385-C

Diseinua PDFa


2018/06/15

Lanpostuen zerrendaren aldaketaren hasierako onarpena

Argitaratua: BOTHA 69. zenbakia
Erreferentzia: BOTHA -2018-069-02248-C

Diseinua PDFa


2018/06/15

Hasierako onespena 2017ko kontu orokorra

Argitaratua: BOTHA 69. zenbakia
Erreferentzia: BOTHA -2018-069-02247-C

Diseinua PDFa


2018/06/15

Giza baliabideen arrazionalizazioa

Argitaratua: BOTHA 69. zenbakia
Erreferentzia: BOTHA -2018-069-02228-C

Diseinua PDFa


2018/06/08

Karrerako funtzionarioen izendapena

Argitaratua: BOTHA 66. zenbakia
Erreferentzia: BOTHA -2018-066-02106-C

Diseinua PDFa


2018/05/25

Ezkontza zibilaren ospakizunetarako ordezkaritza

Argitaratua: BOTHA 60. zenbakia
Erreferentzia: BOTHA -2018-060-01918-C

Diseinua PDFa


2018/05/11

2018ko ekitaldiari dagokion trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga kobratzeko epeari dagokion zuzenketa.

Argitaratua: BOTHA 54. zenbakia
Erreferentzia: BOTHA -2018-054-01697-C

Diseinua PDFa


2018/04/30

Kultur taldeentzako diru-laguntzen deialdia 2018

Argitaratua: BOTHA 49. zenbakia
Erreferentzia: BOTHA -2018-49- 1563

Diseinua PDFa

ERANSKINAK. Deskargatu Word dokumentua


2018/04/30

1/2018 kreditu gehigarriaren behin betiko onarpena

Argitaratua: BOTHA 49. zenbakia
Erreferentzia: BOTHA -2018-49- 1549

Diseinua PDFa


2018/04/30

AMPAentzako diru-laguntzen deialdia 2018

Argitaratua: BOTHA 49. zenbakia
Erreferentzia: BOTHA -2018-49- 1534

Diseinua PDFa

ERANSKINAK. Deskargatu Word dokumentua


2018/04/30

Kirol jarduerak sustatzeko diru-laguntzen deialdia 2018

Argitaratua: BOTHA 49. zenbakia
Erreferentzia: BOTHA -2018-49- 1533

Diseinua PDFa

ERANSKINAK. Deskargatu Word dokumentua