IRUÑA OKAKO HURRENGO BELAUNALDI FUNDSAK

IRZURUAREN AURKAKO PLANA

Iruzurraren aurkako plana


Susperraldi, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana gauzatzean eskatzen diren iruzurraren aurkako, interes-gatazka, finantzaketa bikoitza eta estatu-laguntzei eta ingurumen-baldintza ez-esanguratsuei aurre egiteko neurrien plana.

← Deskargatu hemen neurrien plan osoa.

ADIERAZPEN INSTITUZIONALA

Adierazpen Instituzionala


IX.- IRUZURUAREN AURKAKO PLANAREN KONPROMISOEI-HURRENGO BELUNALUNTZA EBko FONDOEI BURUZKO HITZARMENA ONARTZEA.
Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientziaren exekuzioan eskatzen diren iruzurraren aurkako eskakizunak, interes-gatazka, finantzaketa bikoitza eta estatu-laguntzak eta ingurumenari kalte hutsalak estaltzeko neurrien Planean ezarritako konpromisoak garatzea beharrezkoa dela kontuan hartuta. Plana" , 2022/03/29ko Udalak eta 2022ko martxoaren 29ko Gobernu Kontseiluak onartua.
Ondorioz, Udal Batzordeak, 2022ko abenduaren 12an egindako bilkuran, aldeko epaia eman du espedienteari.

← Deskargatu hemen neurrien plan osoa.

PRINTZIPIO ETIKOAK ETA JOKAERA

Printzipio etikoak eta jokaera suspertzeko eta erresilientzia mekanismoari dagokionez.


Iruña Okako Udaleko enplegatu publikoek konpromisoa hartzen dute herritarren zerbitzura eta interes orokorrak defendatzeko eta Konstituzioaren eta gainerako ordenamendu juridikoaren menpe eta errespetatuta dagozkien eginkizunak arduratsu betetzeko.