IRUÑA OKAKO HURRENGO BELAUNALDI FUNDSAK

IRZURUAREN AURKAKO PLANA

Iruzurraren aurkako plana


Susperraldi, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana gauzatzean eskatzen diren iruzurraren aurkako eskakizunak, interes-gatazka, finantzaketa bikoitza eta estatu-laguntzak eta ingurumenari kalte hutsalak estaltzeko neurrien plana.

Deskargatu hemen NEURKETA PLANO OSOA irudietan klik eginez →

↶ Iruzurraren aurkako planari atxikitzeko agiriak ↷

IRZURUAREN AURKAKO BATZORDEA

Udalerriko iruzurraren aurkako batzordearen eginkizunak Iruña Okako


Europako funtsak jaso direlako Eusko Jaurlaritzaren Iruzurren Aurkako Neurrien Planari atxikita egon ondoren, beharrezkoa da Iruzurra Kontrolatzeko Erakundea eratzea. Iruña Okako . Hala ageri da 2022ko abenduaren 14ko osoko bilkurako aktan, non adostu baitzen aipatutako Organoa Idazkari-Esku-hartzeak, Alkatetzako arduradunak eta langile publiko batek osatuko duela, Idazkaria izanik. organo kudeatzaile izendatua.-Udalaren edo hura ordezkatzen duen funtzionarioaren ordenagailua.

Iruzurraren Aurkako Batzordeari dokumentu osoan deskribatutako zenbait funtzio esleitzen zaizkio. Deskargatu dokumentua.

ADIERAZPEN INSTITUZIONALA

Adierazpen Instituzionala


IX.- IRUZURUAREN AURKAKO PLANAREN KONPROMISOEI-HURRENGO BELUNALUNTZA EBko FONDOEI BURUZKO HITZARMENA ONARTZEA.
Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientziaren exekuzioan eskatzen diren iruzurraren aurkako eskakizunak, interes-gatazka, finantzaketa bikoitza eta estatu-laguntzak eta ingurumenari kalte hutsalak estaltzeko neurrien Planean ezarritako konpromisoak garatzea beharrezkoa dela kontuan hartuta. Plana" , 2022/03/29ko Udalak eta 2022ko martxoaren 29ko Gobernu Kontseiluak onartua.
Ondorioz, Udal Batzordeak, 2022ko abenduaren 12an egindako bilkuran, aldeko epaia eman du espedienteari.

Deskargatu hemen neurrien plan osoa ➝

PRINTZIPIO ETIKOAK ETA JOKAERA

Printzipio etikoak eta jokaera suspertzeko eta erresilientzia mekanismoari dagokionez.


Iruña Okako Udaleko enplegatu publikoek konpromisoa hartzen dute herritarren zerbitzura eta interes orokorrak defendatzeko eta Konstituzioaren eta gainerako ordenamendu juridikoaren menpe eta errespetatuta dagozkien eginkizunak arduratsu betetzeko.

← Deskargatu dokumentua.

MEKANISMOARENTZAKO KEXA-BUZOIA

ERREKUPERAZIOA ETA ERRESILIENTZIA

MRRrekin finantzatutako ekintzei lotutako erreklamazio posibleei aurre egiteko, eta, era berean, iruzurraren aurkako baldintzak, interes-gatazka, finantzaketa bikoitza eta estatu-laguntzei eta kalte ez-esanguratsuak estaltzeko neurrien Planean xedatutakoa betetzeko. ingurunea Postontzi elektronikoa jarri da ( buzon-mrr@euskadi.eus ) eragile guztientzat eta publiko orokorrarentzat zabalik.

Postontzi elektroniko honetan jasotako komunikazioak kexa-egileen nortasuna zainduko duen protokolo espezifiko baten bidez erregistratu eta prozesatuko dira, eta funtzio horretarako esleitutako pertsonal kualifikatuek ikertuko dituzte.

Balizko iruzurra antzematen bada, edo horren susmo arrazoitua izanez gero, entitate exekutzaileek konpromisoa hartzen dute bai entitate interesdunei bai esku hartzen duten organoei balizko iruzurren atzematea, edo haren susmo arrazoitua, ahalik eta lasterren jakinarazteko. Entitate interesatuak Iruzurraren Aurkako Koordinazio Zerbitzu Nazionala (SNCA), Iruzurraren Aurkako Europako Bulegoa (OLAF), Fiskaltza eta eskumena duten auzitegiak dira, eta inplikatutako organoak, berriz, erakunde exekutatzailea eta organo kudeatzaileak izango dira.

Erreklamazioen postontzia: buzon-mrr@euskadi.eus